KÜNYE

ISSN: 2587-2184

İmtiyaz Sahibi ve S. Yazı İşleri Müdürü

Murat AÇIKGÖZ

 

Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet Bilal YAMAK

Editör
Mahmut COŞKUN

Şiir Editörü
Muhammed İbrahim BALCI

Sosyal Medya Editörü
Esra A.

Danışma Kurulu
Doç. Dr. Serdar ÖSEN
Doç. Dr. Fatih YALÇIN
Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOPATAN
Öğr. Gör. Uğur ALKAN

Yayın Kurulu
Lokman YILMAZ,  Fatma Kutlu

Mizanpaj
P. Yusmar YUSUF

Baskı
Ofis Yayın Mat. Kağ. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yayın Türü
3 Aylık Yerel Süreli

İletişim
yarindergi@gmail.com

Sosyal Medya
www.facebook.com/yarindergi
www.twitter.com/yarindergi
www.instagram.com/yarindergi

Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın ya da yayınlanmasın iâde edilmez. Dergimiz yazılar üzerinde gerekli müdâhaleyi yapma hakkına sâhiptir. Dergide çıkan yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Dergide yayımlanan yazı ve reklamların her türlü mesuliyeti yazarlarına ve sahiplerine aittir.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Üyesidir.